Subklavien Çalma Sendromu


KOL AĞRISI, SUBKLAVYEN ÇALMA SENDROMU, BAŞ DÖNMESİ;

Kol damar hastalığı, ateroskleroz zemininde geliştiği için kalp damar hastalığı ile benzer özelliklere sahiptir. Kol damarları kalp ile parmaklar arasında herhangi bir seviyede tıkanabilir ve genellikle yavaş ilerler. Kolda en sık tıkanan atardamar kola giden ana damarın başlangıç bölümü olan subklavyen atar damardır. Subklavyen atardamarı kalpten çıkan ana damar olan aorttan ayrılıp kola giden damardır.
Bu damar kol damarları dışında ayrıca kafa arkasından beyinciğe giden çift taraflı temel bir dal (omurga atar damarını – vertebral arter ) verir. Bu nedenle bu damarın darlığında veya tıkanıklığında kol ve beyin/ beyincik dahi birçok doku etkilenebilir.

Bu damar tıkalı olduğunda kola kan beyin/ beyincik üzerinden gidebilir. Bu klinik duruma beyin kanı kol için çalındığından subklavyen çalma sendromu adı verilmektedir.

Bu damar dışında kolda ki damarlaro yada el parmaklarıın damarlarında da tıkanıklık gelişebilir.

Kol damarı tıkalı olanlarda çevresel dolaşım yeterliyse hiçbir şikayet olmayabilir. Bu durumda genellikle tedavi gerekmez. Ancak herhangi bir seviye oluşan damar tıkanıklığına bağlı olarak tıkanma yada darlığın daha sonraki kısmında doku kanlanmasının azalmasına bağlı soğukluk , solukluk ağrı ve güç kaybı gibi sorunlar ortaya çıkar. Bu durumda tedavi gereklidir.

SUBKLAVYEN ÇALMA SENDROMU BELİRTİLERİ;

kolda nabız alınamaması, tansiyon ölçülememesi veya diğer kola göre düşük tansiyon!!!!

En yaygın şikayet kolun çalıştıkça ağrıması, kramp girmesi ağırlık hissi, rahatsızlık hissi ve yorgunluk kolda güçsüzlük, uyuşukluktur.  Bazen o kolda nabız alınamadığı, o kolda tansiyonun düşük olduğu şeklinde yakınmalarda olabilir.

Subklavyen atar damar tıkanıklığında beyine giden kan kol tarafından çalındığı için dengesizlik, baş dönmesi, bulanık görme ve kısa süreli felçler gibi belirtilerde olabilir. Daha uçlarda ki  kol damarlarında tıkanıklık olduğunda ağrı ve renk değişikliği, soğuğa aşırı hassasiyet nabzın alınmayışı kolda soluk ve soğuk deri mor ve yavaş uzayan tırnaklar yavaş uzaya ve seyrek el sırtı kılları geçmeyen yaralar şikayete neden olabilir.

TANI; RENKLİ DOPPLER ULTRASONOGRAFİ İLE KOLAYLIKLA KONULUR. Kol arteri ile o tarafta vertebral arter birlikte değerlendirmelidir.

TEDAVİDE İLK SEÇİLECEK YÖNTEM ANJİOPLASTİ

Subklavyen damar tıkanıklıklarında ideal tedavi stentlemedir.

Tıkanıklık daralma şeklindeyse hemen tedavi edilebilir. Tam tıkanıklıklarda ise başarı oranı düşebilmektedir.

Özellikle subklavyen arterin başlangıcında tıkanıklık yada darlık olduğunda klasik anjiyo grafik teknikle darlık bulunan bölgenin sonrasına kılavuz teller vasıtası ile geçilip darlık bölgesine balon ve stent uygulaması başarılı bir tedavi yöntemidir.

NADİR BİR DURUM OLARAK ; TAKAYASU HASTALIĞI (bir çeşit vaskülit) genellikle uzun darlıklar ya da tam tıkanmalar görülür. Bunlarda ideal tedavi hastalığın aktif olmadığı dönmelerde balon anjioplastisidir. Balonun yeterli olmadığı durumlarda stent konulabilir.

Randevu