Ultrasongrafi


18-23 Hafta Ayrıntılı Ultrasonografi
Hasta Bilgilendirme ve Onam Formu


* Amaç bebekteki doğumsal kusurları ultrasonografi cihazının ve tıbbi bilgilerin kapasitesi çerçevesinde tespit etmektir.
* Gereğinde bebeğin pozisyonu nedeniyle görülemeyen yapılar için muayenenin bir bölümü tekrarlanabilmektedir.
* Bilimsel olarak ultrasona bağlı olduğu saptanan bir anormallik gösterilememiştir.
* Ultrason kulağın duyamadığı çok düşük enerjili ses dalgaları kullanılarak çalışılır.
Röntgen iyonizan radyasyon (kanser tedavisinde kullanılan ışınlar) gibi ışınlar kullanılmamaktadır.

Ultrasonografi ile muayene yönteminin bebekteki tüm hastalıkları bozuklukları veya anormallikleri saptaması mümkün değildir.

* Genetik hastalıkların bazıları önemli ultrason bulguları ile birlikte olurken aynı hastalık bazen hiçbir ultrason bulgusu vermeksizin de var olabilir. Dolayısı ile bu muayene yöntemi ile genetik hastalıkların tanısını koymak imkansızdır.

* Ultrason ile bebeğin anatomik yapıları kontrol edilmektedir. Duyu organlarını çalışıp çalışmadığı, birçok kas hastalıkları, otizim, her hangi bir nedene bağlanamayan zeka problemleri kalbin doğumdan sonra yeni doğan döneminde de zor tanılan bazı anormallikleri, konuşma bozuklukları gibi fonksiyonel bozukluklar kan hastalıkları ve benzeri durumlar saptanamazlar.

* Tetkik fetal kalbin ayrıntılı incelemesi değildir. Doktorunuz  gerekli gördüğünde fetal kalp değerlendirmesini ayrıca isteyebilir.Form İçin Tıklayın
Randevu